Wat houdt deelname voor de school en leerlingen in?

Het onderzoek vindt jaarlijks plaats bij ongeveer 60 scholen door heel Nederland. Deze dataverzameling zal starten in oktober en eindigen rond december of januari.  De bedoeling is dat er vragenlijsten afgenomen worden bij leerlingen van het 1e jaar, waarna deze jaarlijks worden gevolg tot 6 jaren. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer een lesuur in beslag nemen. Onderzoekers zullen bij deze dataverzameling aanwezig zijn om mogelijke vragen van leerlingen te beantwoorden.

Na deelname ontvangt uw school van ons een terugkoppeling in de vorm van een aantal rapporten waarin de stand van zaken omtrent democratische waarden wordt beschreven. Het zal gaan om de volgende drie rapporten:

  1. U ontvangt een algemeen rapport waarin de stand van zaken omtrent democratische kernwaarden van jongeren in Nederland wordt beschreven.
  2. Daarnaast ontvangt u een voor uw school op maat gemaakt rapport waarin we inzicht geven in de democratische waarden van uw eigen leerlingen. Dit rapport is uiteraard vertrouwelijk en alleen inzichtelijk voor uw school.
  3. In latere jaren willen we ook een digitaal en interactief rapport aanbieden waarmee scholen op basis van de uitkomsten van de data zelf grafieken kunnen samenstellen en daarmee kunnen inzien wat voor de school belangrijke punten zijn waarop zij zich willen vergelijken met andere scholen.

Deze rapporten zijn uiteraard anoniem (leerlingen, klassen en zelfs de schoolnaam zullen niet te herleiden zijn) en vertrouwelijk. In de algemene rapporten kunnen de uitkomsten niet worden herleid naar afzonderlijke scholen, klassen of leerlingen. De uitkomsten per school worden uitsluitend gedeeld met de betreffende school.

Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen:

info@adks.nl