Waarom uw school telt!

De hechting van jongeren aan democratische waarden is noodzakelijk voor het voorbestaan en de weerbaarheid van onze democratie. Over deze hechting zijn de afgelopen jaren groeiende zorgen. De Tweede Kamer en de regering hebben zich dan ook expliciet uitgesproken voor het betrekken van jongeren bij de politiek en hebben het belang van de vorming van democratische waarden bij deze jongeren benadrukt (zie algemene informatie).

Er is helaas nog te weinig bekend over de ontwikkeling van deze democratische waarden bij jongeren. Dit maakt het moeilijker om maatregelen te kunnen nemen die noodzakelijk zijn voor een goede democratie.  Daarom hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), ProDemos: Huis voor democratie en rechtstaat, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) de handen ineengeslagen.

In deze samenwerking tussen beleidsmakers, wetenschappers en politici, willen door middel van dit onderzoek de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren in kaart brengen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de kennis over de ontwikkeling van democratische kernwaarden bij jongeren en kunnen we beter inspelen op de problemen die zijn ontstaan bij de hechting aan deze waarden van jongeren.