Wat houdt deelname voor uw kind in?

De vragenlijsten die we op school bij uw kind zullen afnemen zullen gaan over democratie, over de politiek en over ongelijkheid.

We willen de dataverzameling jaarlijks herhalen voor de duur van 4 tot 6 jaar op de middelbare school van uw kind. Dit moet natuurlijk met toestemming van de school gebeuren.

We willen benadrukken dat de gegevens van uw kind anoniem zijn en het is voor de onderzoekers niet mogelijk om de gegevens die verzameld worden aan de hand van vragenlijst aan uw kind te koppelen. De anonieme vragenlijsten zullen dan ook alleen voor wetenschappelijk onderzoeker worden gebruikt.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderzoek of vragen omtrent privacy dan kunt u contact opnemen met onderzoekers:

info@adks.nl