Wat houdt deelname voor uw kind in?

Wanneer de school van uw kind deelneemt aan het onderzoek, dan vult uw kind in de klas een vragenlijst in. De vragen gaan over democratie en politiek. Bijvoorbeeld wat uw kind vindt van de vrijheid van meningsuiting en of hij of zij denkt later te gaan stemmen. De vragen worden ingevuld op tablets, die de onderzoekers meebrengen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een half uur.

Als de school van uw kind deelneemt, dan ontvangt u van ons een informatiebrief. Ook vragen wij uw toestemming voor het gebruiken van de gegevens van uw kind voor wetenschappelijk onderzoek.

In het onderzoek zullen de gegevens van uw kind volledig anoniem zijn. De antwoorden van uw kind zullen in rapportages nooit te herleiden zijn tot uw kind en worden alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook de onderzoekers kunnen niet zien welk antwoord bij welk kind hoort.

Om de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren in kaart te brengen, zullen we het onderzoek jaarlijks herhalen. Dat betekent dat we de vragenlijst meerdere jaren bij uw kind zullen afnemen, zolang deze op school zit. Uiteraard moet de school ieder jaar weer toestemming geven om aan het onderzoek mee te doen.

Meer informatie over de privacy van uw kind vindt u hier.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over het onderzoek of over privacy dan kunt u contact opnemen met onderzoekers via info@adks.nl.

nl_NLNL