Wat houdt deelname voor de school en de leerlingen in?

Het onderzoek vindt jaarlijks plaats bij ongeveer vijftig middelbare scholen door heel Nederland. De dataverzameling is gestart in het najaar van 2018/2019, waarbij we vragenlijsten hebben afgenomen bij alle eerstejaars leerlingen op de deelnemende scholen. Om de ontwikkeling van democratische waarden in kaart te brengen, zullen we deze leerlingen  jaarlijks blijven volgen zolang zij op school zitten. Uiteraard dient de school hier ieder jaar weer toestemming voor te geven.

Wanneer uw school deelneemt aan het onderzoek, dan vullen de leerlingen in de klas een vragenlijst in. De vragen gaan over democratie en politiek, bijvoorbeeld wat leerlingen vinden van de vrijheid van meningsuiting en of zij denken later te gaan stemmen. De vragen worden ingevuld op tablets, die de onderzoekers meebrengen. Het onderzoek neemt ongeveer een lesuur in beslag. De onderzoekers zijn bij de dataverzameling aanwezig om eventuele vragen van leerlingen te beantwoorden.

Na deelname ontvangt uw school van ons een terugkoppeling in de vorm van een aantal rapporten waarin de stand van zaken omtrent democratische waarden wordt beschreven. Het zal gaan om de volgende rapporten:

  1. U ontvangt een voor uw school op maat gemaakt rapport waarin we inzicht geven in de steun voor democratische waarden van uw eigen leerlingen. Dit rapport is uiteraard vertrouwelijk en alleen inzichtelijk voor uw school.
  2. Daarnaast ontvangt u een algemeen rapport waarin de stand van zaken omtrent democratische kernwaarden van jongeren in Nederland wordt beschreven.

In de toekomst willen we ook een digitaal en interactief rapport aanbieden waarmee scholen op basis van de resultaten zelf grafieken kunnen samenstellen, en zich kunnen vergelijken over de tijd en met andere scholen op punten die voor de school belangrijk zijn.

Deze rapporten zijn uiteraard vertrouwelijk en anoniem. In de algemene rapporten kunnen de uitkomsten niet worden herleid naar afzonderlijke scholen, klassen of leerlingen.

Meer informatie over de privacy van uw leerlingen vindt u hier.

Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@adks.nl.

nl_NLNL