Informatie voor scholen

Het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS) is een onderzoeksproject van het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties, ProDemos, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Universiteit van Amsterdam. Met dit onderzoek proberen we de ontwikkeling van democratische waarden van jongeren in kaart te brengen. Ook willen we inzicht krijgen in de rol die scholen (kunnen) spelen in de vorming van democratische waarden van jongeren.

Om dit te onderzoeken nemen we op scholen vragenlijsten af. Uw school heeft daarin een centrale rol, want zonder uw school missen wij de noodzakelijke kennis voor het verbeteren van het burgerschapsonderwijs in Nederland. Wanneer uw school meewerkt aan ons onderzoek, bieden wij u inzicht in de ontwikkeling van democratische waarden van uw eigen leerlingen. Hierover willen wij u graag verder informeren.

Hier vindt u meer informatie over:
Waarom meedoen?
– Deelname aan het onderzoek
– Privacy van leerlingen

nl_NLNL