De ontwikkeling van democratische kernwaarden bij jongeren

Voor de veerkracht en weerbaarheid van democratische samenlevingen is de hechting van jongeren aan de kernwaarden van een democratische rechtsstaat belangrijk. Er is alleen nog weinig bekend over de ontwikkeling van deze democratische waarden bij jongeren (zie deze overzichtsstudie). Hoe denken jongeren over democratie en politiek? Hoe belangrijk vinden zij zaken als vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten en de scheiding van de macht? En in hoeverre verschillen jongeren, klassen en scholen hierin?

Ook weten we nog weinig over de gevolgen van ongelijkheden in de steun voor democratische kernwaarden en welke rol de school mogelijk kan hebben om deze ongelijkheden te compenseren.

Om dit te onderzoeken hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), ProDemos, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) de handen ineen geslagen en het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS) opgericht.

Het doel van het ADKS is om de ontwikkeling van democratische kernwaarden bij jongeren in kaart te brengen en te onderzoeken welke rol scholen kunnen spelen in deze ontwikkeling. Hiertoe verzamelen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam gegevens van leerlingen van een vijftigtal middelbare scholen in heel Nederland. Deze jongeren worden jaarlijks gevolgd, zodat hun ontwikkeling in kaart kan worden gebracht.

Op deze website willen we scholen en ouders informeren over het onderzoek.

nl_NLNL