Inleiding

Voor de veerkracht en weerbaarheid van democratische samenlevingen is de hechting van jongeren aan democratische waarden belangrijk. Er is helaas alleen nog weinig bekend over de ontwikkeling van deze democratische waarden bij jongeren. Daarbij weten we weinig over de gevolgen van ongelijkheden in kernwaarden van een democratische rechtsstaat en welke rol de school hier mogelijk in kan hebben om deze te compenseren.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), ProDemos: Huis voor democratie en rechtstaat, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben daarom de handen ineen geslagen. Het doel hierbij is om de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren in kaart te brengen en te onderzoeken welke rol scholen kunnen hebben op deze ontwikkeling en mogelijk kunnen compenseren voor ongelijkheden.

Om dit in kaart te brengen hebben we natuurlijk jongeren nodig en dit onderzoek kan niet zonder scholen en leerlingen. Op deze website willen we daarom  scholen en ouders informeren over het onderzoek dat we willen uitvoeren.