Waarom deelname van uw school belangrijk is

De hechting van jongeren aan democratische waarden is noodzakelijk voor het voortbestaan en de weerbaarheid van onze democratie. Over deze hechting zijn de afgelopen jaren groeiende zorgen. De Tweede Kamer en de regering hebben zich dan ook expliciet uitgesproken voor het betrekken van jongeren bij de politiek. Ook is er de laatste tijd veel aandacht voor de vorming van democratische waarden in het onderwijs (klik hier voor meer informatie).

Er is echter nog te weinig bekend over de ontwikkeling van deze democratische waarden bij jongeren. Dit maakt het moeilijker om maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor een goede democratie.

Door middel van onderzoek willen we de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren in kaart brengen. Hoe denken jongeren over politiek en democratie? Hechten zij belang aan vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten, scheiding van de macht en burgerschap? Zullen ze later gaan stemmen? Hoe en waarom verschillen jongeren van elkaar? Dit soort vragen proberen wij met ons onderzoek te beantwoorden.

Hiermee leveren we een bijdrage aan de kennis over de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren en kunnen we beter inspelen op mogelijke problemen die ontstaan bij de hechting van jongeren aan deze waarden. Ook levert dit onderzoek inzichten op die kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van het burgerschapsonderwijs in Nederland.

Voor een goed beeld van Nederlandse jongeren, is het belangrijk dat er zo veel mogelijk scholen meewerken, van alle onderwijsrichtingen en in alle regio’s in Nederland. Deelname van uw school telt!

Lees meer over:

nl_NLNL