Meer lezen?

Op deze pagina staan enkele politieke en beleidsstukken ter informatie over het onderwerp democratische waarden.

Vorming democratische kernwaarden in de politiek
Motie Van Dam (2/7/2015)
Kabinetsbrief (31/1/2017)

Jongeren betrekken bij politiek
Motie Fokke (30/11/2016)
Kabinetsbrief (12/04/2017)

Wet burgerschapsvorming Slob
Burgerschapsvorming Minister Slob
Informatie over de wet
Wetsvoorstel burgerschapsonderwijs

Sociaal en Cultureel Planbureau
Gedeelde waarden en een weerbare democratie

ProDemos
Kernwaarden in de Nederlandse samenleving

nl_NLNL