De democratie kan niet voortbestaan wanneer democratische waarden onvoldoende worden ondersteund door de bevolking. In recente jaren staat de ontwikkeling van democratische waarden onder jongeren daarom vol in de aandacht van de politiek en de wetenschap. De Tweede Kamer en de regering hebben zich, onder andere via het regeerakkoord, expliciet uitgesproken voor de versterking van democratisch burgerschap onder jongeren. Wetenschappers wijzen op de forse verschillen in democratische opvattingen tussen volwassenen met verschillende onderwijsachtergronden.

Zowel politici als wetenschappers signaleren een groot kennisgat over de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren. Dergelijke kennis is hard nodig voor onderzoekers om de staat van de democratie te monitoren en de politieke socialisatie van jongeren te doorgronden. Politici en schoolbesturen kunnen dergelijke kennis inzetten om gericht beleid te formuleren en in te kunnen spelen op eventuele problemen.

Daarom hebben beleidsmakers en wetenschappers de handen ineengeslagen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MinBZK), ProDemos: Huis voor democratie en rechtstaat, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) werken samen om de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren in kaart te brengen.

nl_NLNL