Informatie voor ouders

Het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties wil in samenwerking met ProDemos, het SCP en de Universiteit van Amsterdam inzicht krijgen in de ontwikkeling van democratische waarden van jongeren. Om dit in kaart te brengen willen we daarom op scholen vragenlijsten afnemen. Deze vragenlijsten zullen natuurlijk strikt anoniem zijn en ook alleen worden gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek. Hierover willen we u graag verder informeren.

Hieronder en in de tabbladen vindt u meer informatie over:

Waarom meedoen
– Privacy van uw kind
Deelname aan het onderzoek