Informatie voor ouders

Het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS) is een onderzoeksproject van het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties, ProDemos, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Universiteit van Amsterdam. Met dit onderzoek proberen we inzicht te krijgen in de ontwikkeling van democratische waarden van jongeren.

Om dit te onderzoeken nemen we op scholen vragenlijsten af. Wanneer de school van uw kind meedoet, vragen wij uw toestemming om de gegevens van uw kind te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. De antwoorden van uw kind worden strikt anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Hierover willen we u graag verder informeren.

Hier vindt u meer informatie over:

nl_NLNL