Waarom deelname van uw kind belangrijk is

De hechting van jongeren aan democratische waarden is noodzakelijk voor het voortbestaan en de weerbaarheid van onze democratie. Over deze hechting zijn de afgelopen jaren groeiende zorgen. De Tweede Kamer en de regering hebben zich dan ook expliciet uitgesproken voor het betrekken van jongeren bij de politiek. Ook is er de laatste tijd veel aandacht voor de vorming van democratische waarden in het onderwijs (klik hier voor meer informatie).

Er is alleen nog te weinig bekend over de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren. Dit maakt het moeilijker om maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor een goede democratie.

Door middel van onderzoek willen we de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren in kaart brengen. Hoe denken jongeren over politiek en democratie? Hechten zij belang aan vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten en scheiding van de macht? Zullen ze later gaan stemmen? Hoe en waarom verschillen jongeren van elkaar? Dit soort vragen proberen wij met ons onderzoek te beantwoorden.

Met antwoorden op deze vragen, leveren we een bijdrage aan de kennis over de ontwikkeling van democratische waarden bij jongeren. Hiermee kunnen we beter inspelen op problemen die zijn ontstaan bij de hechting van jongeren aan deze waarden. Ook kunnen we helpen met het verbeteren van het burgerschapsonderwijs in Nederland.

Kortom: de bijdrage van uw kind is erg belangrijk!

Lees meer over:

nl_NLNL