Voor leerlingen

Het Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS) is een groot onderzoek onder jongeren in heel Nederland. Het wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties, en in samenwerking met ProDemos en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met dit onderzoek proberen we in kaart te brengen hoe jongeren aankijken tegen democratie, de politiek en de samenleving, en of hun kijk verandert door de tijd. Ook kijken we of de school hier een rol in speelt.

Om dit te onderzoeken nemen we jaarlijks vragenlijsten af onder jongeren in heel Nederland. Jouw deelname speelt daarbij een belangrijke rol. Zonder jouw mening missen we belangrijke informatie voor het verbeteren van het burgerschapsonderwijs in Nederland.

Wanneer je 16 jaar of ouder bent, mag je zelf toestemming geven voor deelname aan het onderzoek. Wanneer je deelneemt aan het onderzoek, zullen we je tot en met 2024 één keer per jaar een digitale vragenlijst toesturen. Je kunt dan steeds kiezen of je mee wilt doen. Met jouw antwoorden op de vragenlijst werken we strikt vertrouwelijk en anoniem. Dat betekent dat je antwoorden in rapportages nooit tot jou kunnen worden herleid. Het betekent ook dat je antwoorden alleen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook de onderzoekers kunnen niet zien wie welke antwoord heeft gegeven. Jouw naam wordt extra beveiligd apart bewaard, om te kunnen checken of je toestemming hebt gegeven voor deelname, en om je antwoorden tussen verschillen jaren te kunnen koppelen. Onderzoekers zullen je naam echter nooit in combinatie met je antwoorden te zien krijgen.

Je kunt je daarnaast ten alle tijden terugtrekken uit het onderzoek door een email te sturen aan info@adks.nl.

Als je vragen of opmerkingen hebt over het onderzoek of over privacy dan kun je contact opnemen met de onderzoekers via info@adks.nl of Functionaris Gegevensbescherming van de UvA via fg@uva.nl.

nl_NLNL