Samenwerking

Dit onderzoek is opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, ProDemos: Huis voor democratie en rechtsstaat, en de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (zie organisaties). Samen met beleidsmakers, internationale wetenschappers en politici willen we de ontwikkeling van democratische waarden van jongeren onderzoeken.

Onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Deze onderzoekers zorgen voor een goed verloop van het onderzoek:

Prof. dr. Geert ten Dam (Onderwijskunde)

Prof. dr. Tom van der Meer (Politicologie)

Prof. dr. Herman van de Werfhorst (Sociologie)

 

Laura Mulder, MSc (Politicologie)

Boris van den Berg, MSc.
(Politicologie)

Carmen van Alebeek, BSc (Politicologie)