Samenwerking
Dit onderzoek is opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, ProDemos: Huis voor democratie en rechtsstaat, en de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (zie organisaties). Samen met beleidsmakers, internationale wetenschappers en politici willen we de ontwikkeling van democratische waarden van jongeren onderzoeken.

Onderzoekers
De Universiteit van Amsterdam zal daarin het grootste deel van de uitvoering van het onderzoek voor het haar rekening nemen. Deze zes onderzoekers zullen daarbij verantwoordelijk zijn voor een goed verloop van het onderzoek:

Prof. Dr. Geert ten Dam (Onderwijskunde)
Prof. Dr. Tom van der Meer (Politicologie)
Prof. Dr. Herman van de Werfhorst (Sociologie)
Dr. Frank Wanders
Maria Kranendonk MSc
Laura Mulder MSc
Dr. Paula Thijs