Collegereeks: Democratie & Burgerschap

In 2018 organiseerden wij samen met ProDemos een collegereeks over democratie en burgerschap. In deze zeer geslaagde collegereeks spraken hoogleraren, beleidsmakers, organisaties en leraren over de stand van zaken in Nederland omtrent de steun van kernwaarden in een democratische rechtsstaat en burgerschap. Omdat we begrijpen dat niet iedereen naar Den Haag kan komen op een maandagavond, stellen we de verslagen en podcasts voor iedereen beschikbaar.

Hieronder staan de geschreven samenvattingen, samen met podcasts van de collegereeks

  1. Prof. Dr. Tom van der Meer: Democratische waarden onder druk?
  2. Prof. Dr. Herman van de Werfhorst: De rol van het Nederlands onderwijsstelsel
  3. Prof. Dr. Ellen Claes, Diversion, & Dr. Hessel Nieuwelink: Controversiele onderwerpen in de klas
  4. Prof. Dr. Geert ten Dam, Christianne Mattijssen, & Dr. Bram Eidhof: De staat van het burgerschapsonderwijs in Nederland
    1. Verslag
    2. Podcast

We zullen u op de hoogte houden van een mogelijk vervolg.

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.